Buğday Derneği

BUĞDAY hareketi, 1990 yılından bu yana yaşamını sürdürürken diğer yaşamlarla uyum içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı bir toplum hayalini besleyerek sürdürdüğü çalışmalarını 12 Ağustos 2002 yılında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği çatısı altında kurumsallaştırma kararı aldı. İlk tohumları 1990’lı yılların başında Bodrum’da Buğday Bitkisel Ürünler Restoranı ve Doğal Yaşam Merkezi’nde atılan Buğday, bu hayale ulaşmak için;

  • örnekler oluşturma
  • var olana destek olma
  • bilginin dolaşımını sağlama yolunda çaba gösteriyor ve çalışmalarını bu üç amaç doğrultusunda yürütüyor.

Buğday’ın niyeti; tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek. Buğday’ın, ekolojik yaşamı destekleme niyetini gerçekleştirmek amacıyla atttığı adımların hizmet ettiği amaçlar şöyle sırlanabilir:

  • Geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi
  • İnsan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyum içinde yeniden tanımlanması
  • Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması
  • Bireyin doğa ve çevresi ile uyum içinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması

Yürütülen Projeler Buğday Derneği hiçbir aşamasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması; geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi; yerleşimleri, üretim ve tüketimleri ile yaşamları doğayla uyum içinde olan insan topluluklarının varlıklarının sürdürülmelerine katkıda bulunulması; bu alanda yaşayan örneklerin desteklenmesi, yeni örnekler oluşturulması ve bu örneklerin sürdürülebilir hale gelmelerinin desteklenmesi insan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyum içinde yeniden tanımlanması; doğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerinin ve teknolojilerinin desteklenmesi ve uygulanması; bireyin doğa ve çevresi içerisinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması, bilgi ve kültür alışverişini sağlayan turizm anlayışının geliştirilerek uygulanması yolunda projeler yürütüyor. ESAS’lı (Ekolojik, Sağlıklı, Adil, Sürdürülebilir) Üretim ve Kullanım Döngüleri Oluşturma, Güçlendirme, Katılım sağlama ve Takas Programı – %100 Ekolojik Halk Pazarları – Toplum Destekli Ekolojik Tarım (BAHÇE Modeli) – Ekolojik Çiftliklerde Ziyaret (TaTuTa) – Türkiye’nin Tarımsal Biyoçeşitlilğinin Korunması İçin Tohum Ağının Kurulması POLİTİKA İZLEME ve Onurlu bir Yaşam için Politika Önerileri Geliştirme Programı – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi Çalışmaları – AB’ye Giriş sürecinde Kırsal Nüfus için İletişim – Ulusal Doğa Dostu Tarım Politikalarının Geliştirilmesi BİLGİNİN SERBEST DOLAŞIMI Programı – Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi – Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi – Ekoloji Ajandası – Çiftçi Gazetesi – Gençlik ve Değişim Rehberi – Tohum Sever’in El Kitabı – www.bugday.org – Haftalık e –bülten – 94.9 Açık Radyo’da her cuma Buğday’la Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programı – Çeşitli konularda hazırlanan bilgilendirici broşür, poster ve diğer basılı malzemeler KIRSAL YAŞAMI KORUMA VE DESTEKLEME Programı – Kaz Dağları Ekolojik Yerleşimi – Çamtepe Ekolojik Yaşam, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Merkezi

 

 

Buğday Association for Supporting Ecological Living is a non-profit, non-governmental organization registered under the Turkish law.  The pioneering Buğday (Wheat) ecological movement started in the 1990s with a restaurant/wholesale store offering local and organic food, which also served as a space for like-minded, environmentally conscious people to meet, gather and share their ideas and visions about ecological living.

Buğday movement evolved into an association which was officially founded in 2002, under the name of Buğday Association for Supporting Ecological Living. Today, Buğday Association has more than 1500 members and 2000 volunteers throughout Turkey. It reaches up to 20.000 people through its weekly electronic bulletin. Since those early days up to the present, the pioneering Buğday ecological movement has been tirelessly working to support, create and promote fair and sustainable production-consumption patterns in Turkey and beyond.

Buğday’s mission is to create ecological living conscience and sensitivity in the society both on the individual basis and as a whole; to offer solutions to the problems arising due to the irreversible destruction of the ecological systems and to support living in harmony with nature. The steps which have been taken for the last 20 years in order to realize this mission are:

•    Conservation and sustenance of traditional production processes.

•    Redefinition of human needs in along with the ecosystem circles.

•    The expansion of sustainable agricultural methods which neither harm environment nor human health.

•    Creation of field of activities to inform individuals and increase their capacity so as to make them live in harmony with nature.

The main working areas of Buğday can be summarized as:

Organic Agriculture ( e. g. %100 Ecological Market Places);

Ecological Living ( e. g. Camtepe Ecological Center);

Agro-Biodiversity ( e. g. Seed Network);

Eco-Agro Tourism ( e.g. TaTuTa -Eco-Agro Tourism and Voluntary Exchange);

Urban Agriculture ( e.g. Cumhuriyetköy Community Garden).

Buğday has its headquarters in Istanbul, at a very vibrant district of Beyoglu, and an ecological rural center on the Ida Mountains, which serves as a research and education center to spread the knowledge and experience of ecological living.  This newly opened “Camtepe Rural Center for Ecological Education and Research” runs regularly an educational programme, “School of Life” tackling the different aspects of ecological living. Recently Bugday has also initiated its Brussels-EU representation office to carry out lobbying activities, follow up with the Turkey-EU integration and explore new partnerships.