Buğday Derneği Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi Ana Metni

Sevgili yerel tohum dostları,

Temmuz sonunda Yalova’da gerçekleştirdiğimiz Çiftçi Buluşması sırasında Buğday Derneği Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi tarafından son hali verilen “Buğday Derneği Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi Ana Metni’ni” aşağıda paylaşıyoruz.

***

Tohum Takas Ağı’nın (TTA) kuruluş amacı, yerel tohumun değerini, anonim olarak devamını ve yaygınlaştırılmasını gözetmektir.

Bu amacın temelinde, yerel tohumların sahip olduğu büyük ve çok boyutlu önemle, yerel tohumların karşı karşıya olduğu tehditlerin aciliyeti yatar.

Yerel tohumların anlamı, hayatın ve doğanın bütünlüğü içinde birbirleriyle doğrudan bağlantılı bir çok alanda gösterir kendini: Biyolojik çeşitlilik ve tohumun soyunun devamlılığını sağlamak, geleneksel/yerel bilgimize sahip çıkmak, çiftçiyi ve özellikle de küçük aile işletmelerini en temel girdide desteklemek ve bu sayede üretim-tüketim zincirinde gıda güvencesini sağlamak…

TTA’nın bu yolculuğunda sahip olduğu ilkeler,

  • bilginin paylaşılması ve çoğaltılması,
  • yerel tohumların anonim olarak devamı,
  • Süreçlerde şeffaflık ve katılımcılığa açıklık
  • Konulara yaklaşımda rekabet ve çatışmanın değil, işbirliği ve uyumun benimsenmesi,

olarak sıralanır.

Bu bağlamda, TTA 6 çalışma alanında faaliyet gösterir:

1) Bütüncül, sürdürülebilir, izlenebilir ve katılımcı yöntemle takas sisteminin kurgulanması

2) İlgili mevzuata dair olası değişiklikler ve iyileştirmeler için çalışma yapılması

3) Sisteme üye olan üreticilerin tohum yetiştirme bilgi ve deneyiminin artması

4) Yerel tohumla üretilen ürünler için talebin artması yönünde farkındalık çalışması yapılması ve alternatif pazarların oluşturulması

5) Yerel tohumların sürdürülebilir devamlılığı için farklı paydaşlarla katılımcı işbirlikleri

6) Yerel tohumla yapılan üretimde, doğa ve insan dostu tarım pratiklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Bu çalışma alanlarındaki faaliyetleri için, Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi şu görevleri önceler:

1. Tohumlara ait veri ve bilgi kayıt sisteminin geliştirilmesi

2. Çiftlikler için temel eğitim programı hazırlanması

3. Takas sistemine sokulacak tohumların ekileceği çiftlikler ve tohumlarla ilgili temel kriterleri belirlemek,

4. Takasa girmesi onaylanmış (temiz, güvenilir) tohumların web tabanlı sistem üzerinden paylaşımının sağlanması ve bununla beraber katılımcı çiftlik sayısının arttırılması ve yeni tohumların sisteme dahil edilmesi

5. Sisteme katılan çiftlik ve tohum sayısı arttıkça, bölgesel takas sistemine tohum sokacak tohumluk üreticisi çiftlik sayılarını (“Tohum Merkezleri”) arttırmak ve/veya mevcut çiftlikleri bu kapasiteye ulaştırmak.

Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi, katılımcılık ilkesiyle verimli bir çalışma yapısını birlikte hayata geçirir. Tohum Takas Ağı’nda Tohum Üretim Merkezleri olarak yer alan üreticilerin her birinden temsilcilerden ve sürece emek veren akademisyen, uzman ve Buğday Derneği yetkililerinden oluşan, yatay ve şeffaf bir karar alma mekanizması içinde hareket eder.

Buğday Derneği Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi 

Runtalya’da Adımlar Atalık Tohumlar İçin Atılacak

Antalya’da 2-3 Mart 2013 günleri yapılacak olan Runtalya Maratonu ve Halk Koşusunda, Adım Adım Oluşumu koşucuları ve Doğa Koleji’nden bir grup öğrenci, adımlarını Buğday Derneği’nin atalık tohumlarımızı sürdürmek için başlattığı Tohum Takas Ağı Kampanyası için atacak.

Adım Adım Oluşumu, 3 Mart 2013’de Antalya’da yapılacak Runtalya Maratonu’nda adımlarını yine Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin atadan kalma tohumları korumayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen Tohum Takas Ağı Kampanyası yararına atacak. Doğa Koleji’nin çeşitli şehirlerden gelecek olan öğrencileri de, 2 Mart’ta yapılacak olan halk koşusunda tohumlar için koşacaklar.

Sporu toplum yararına bir faaliyete dönüştüren ve 2010 yılından bu yana adımlarını Buğday Derneği’nin projeleri yararına da atan

Fotoğraf: Avniye Tansuğ

Adım Adım Oluşumu’nun koşucuları, Tohum Takas Ağı Kampanyası’na destek için Runtalya’da, deli bezelye, Osmanlı çileği, kavılca buğdayı, pembe domates gibi yüzyılların bilgisini taşıyan yerli tohumlarımız yararına koşacaklar.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Adım Adım Oluşumu desteğiyle yürüttüğü kampanya ile nenelerimizden kalan ama nesli gitgide tükenen yerel tohumlar, gelecek nesillere aktarılma şansı buluyor. Proje kapsamında, kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohum çeşitlerimiz araştırılıyor, TaTuTa çiftlikleri ve diğer doğa dostu çiftliklerde ekiliyor, çoğaltılıyor ve paylaşılıyor.  

Türkiye, biyolojik çeşitlilik ve yerel tohumlar açısından büyük bir potansiyele sahip. Buğday Derneği’nin Tohum Takas Ağı Kampanyası, bu potansiyelin değerlendirilerek ekimin ve takasın sağlıklı biçimde yapılabilmesi için gerekli eğitim, danışmanlık, analiz ve kayıt sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla yürütülüyor.

Kampanya kapsamında bugüne kadar toplanan bağışlarla farklı bölgelerde yetiştirilen 42 ayrı cinsten, 155 yerel çeşidin ekimi yapıldı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde toplam 27 çiftlikte 4 bin 715 dönüm arazi, Buğday Derneği’nin Tohum Takas Ağı Projesi’ne dahil edildi.

Buğday Derneği, Adım Adım koşucularına ve bağışçılarına geleceğin tohumlarına verdikleri destek için teşekkür ediyor ve herkesi yaşamın sürdürülebilirliği için, Anadolu’nun ambarından kurda, kuşa, aşa dağılacak tohumlarımıza destek olmaya çağırıyor.

Kampanyaya http://bugday.org/portal/adimadim.php linki tıklanarak ya da proje için özel olarak açılan hesaba (Garanti Bankası Karaköy Şubesi Şube No: 400 Hesap No: 629 52 40, IBAN: TR67 0006 2000 4000 0006 2952 40) havale yaparak destek verilebiliyor.

Tohumlar desteğinizi bekliyor!

Bilgi için:  www.bugday.org www.yasasintohumlar.org